PERSONDATAFORORDNING

Sådan opbevarer dine oplsyninger

Lovligt

Vi opbevarer og anvender dine oplsyninger under hensyntagen til loven og dine rettigheder

Formålet med persondataene

De oplysninger vi gemmer, er udelukkende til brug for at kunne servicere dig bedt, i forhold til den assistance vi har aftalt med dig, at vi udfører. Dataene vil ikke blive brugt til andre formål.

Din ret til at se, hvilke data vi opbevarer

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer på dig.

Hvor længe opbevarer vi persondataene?

Vi opbevarer dine data så længe, som vi har behov for disse. Dataene vil blive slettet efter vores procedure i overensstemmelse med lovgivningen.

Databehandleraftaler med vores underleverandører

Vi har sikret os, at de underleverandører, som vi samarbejder med, opfylder lovgivningen og vi har databehandleraftaler med disse.

Fortrolighed

Alle persondata bliver betragtet som fortrolige informationer. Vi har sikret os, at alle vore medarbejdere kender vores procedure om behandling af fortrolige persondata. Ligeledes har vi sikret os, at lønoplysninger er forsvarlig opbevaret og kun kan tilgås af medarbejdere, der udfører assistancen.