Husets Historie

Ved et møde den 20. januar 1901 hos gårdejerske Karen Kristensen, Hjallese, hvortil der var mødt 60 Hjalleseboere, blev det vedtaget at bygge et Forsamlingshus på en af gårdejerske Karen Kristensen skænket byggegrund. Gartner Hans Laurits Hansen meddelte, at der til dette øjeblik var tegnet en kontant betalbar sum på kr. 2.500,-. Der valgtes en bestyrelse med Hans Laur. Hansen som formand, og den fik bemyndigelse til at bygge huset, men måtte ikke pådrage selskabet en gæld større end kr. 1.000,- Loven (i dag vedtægter) skal foreslås og bl.a. indeholde, at hver aktionær kun har èn stemme uanset antal aktier, og evt. årsunderskud skal dækkes med lige stort beløb af hver aktionær. Såkaldt offentlig dans må ikke afholdes i huset.

Forsamlingshuset indvies

Den 16. juni 1901 stod huset færdig til indvielse – byggesum kr. 4.373,70 – og der afholdtes generalforsamling samme dag. Hans Laur. Hansen blev valgt til formand. Første leje af huset var Dalum afdeling af Afholdssamfundet, der for leje af lille sal og køkken hver lørdag aften fra kl. 7:30 til 12 betalte en afgift af 18 kroner fjerdingår, og for agitationsmøder i store sal 5 kr. pr. gang. I år 1902 vedtoges at gennemføre et baghus til kr. 212.39 Forsamlingshuset blev i de følgende år udlejet til dilletant, skolebørnsgymnastik (kommunen betalte 60 kr. årligt), sangforening, husholdningskurser og familiefester. I 1907 opsagde man kontrakten med Afholdssamfundet, der gentagne gange søgte om tilladelse til dans, hvilket man ikke kunne tillade. Dog fik en danseskole lov til at benytte huset. I 1911 fik man indlagt elektricitet i huset, hvilket kostede kr. 20,56 + en regning fra elektricitetsværket på kr. 36.95 Der fulgte nu en tid, hvor mange foreninger brugte forsamlingshuset til deres aktiviteter. I 1916 optræder 3 politiske foreninger for første gang; det drejer sig om Socialdemokratisk vælgerforening, Radikales vælgerforening og Venstrevælgerforeningen, der stadig benytter huset, og derfor er husets ældste kunder.

Hjallese folkedansere

I 1949 optræder folkedanserne for første gang som brugere af huset; dog ikke som navngivet forening. Det sker i 1950, hvor Hjallese Folkedansere for første gang bruger huset, og stadig er den forening der oftest benytter huset. Mange foreninger benytter stadig huset. På den ordinære generalforsamling den 11-4-1951 valgtes Kirstine Nielsen til bestyrelsen, og hendes bestyrelsespost skulle komme til at vare i 49 år, da Kirstine Nielsen ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen i marts 2000. På den ordinære generalforsamling den 19-6-1962 vedtoges det på forslag fra bestyrelsen, at slette sidste linie i vedtægternes § 5, der lød således: “Spirituøse Drikke må ikke faldbydes i Forsamlingshuset”.

Nyere historie

I 1960erne er det svært at se ret meget ud af protokollerne, idet referaterne af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er meget sparsomme. Først da Knud Christensen blev valgt som formand og Kirstine Nielsen som sekretær d. 30-11-1970 bliver der orden i tingene, og bestyrelsen vedtager og gennemfører den store ombygning af huset i 1973, hvorefter Knud Christensen på generalforsamlingen den 19-3-1974 valgte at forlade formandsposten og efterfulgtes af Poul Flyger som varetog jobbet indtil han på generalforsamlingen den 12. marts 2008 valgte at forlade bestyrelsen og overlade formandsposten til Kaj Wegner Petersen.

Kim Trædholm ansættes som vært

I husets mere end 100 årige historie har det naturligvis været både op og nedgange. Året 1987 var et af de dårlige, hvad udlejninger angår, men så ansættes pr. 1. juli den nuværende vært, Kim Trædholm, og siden er det gået støt fremad, både hvad udlejninger og lejeindtægter angår, så der således i 2001 og netop 100 året for husets opførelse, var alle tiders rekordår med næsten 400 udlejninger. Udlejninger idag ligger fortsat på ca. 400 pr. år.

Vedligehold- og bygningsomkostninger

En så stor udnyttelse af huset har i årenes løb kostet store vedligeholdelsesudgifter og ombygningsomkostninger.
Der nævnes således:

1901 Byggesum 4.373,70 kr.-
1928 Tilbygning 9.958,59 kr.-
1942 Ombygning 19.001,01 kr.-
1964 Istandsættelse 28.476,22 kr.-
1973 Ombygning 517.000,00 kr.-
1995 Handikaptoilet 58.831,00 kr.-
1998 Køkkenudvidelse + brandtrappe 616.851,00 kr.-
1999 Belysning 80.925,00 kr.-
2000 Isolering 21.387,50 kr.-
2001 Kalkning 70.750,00 kr.-
2005 Lille sal + vindfang 50.000 kr.-
2005 AV udstyr 27.500 kr.-
2007 Store sal 450.000 kr.-
2009 Dame- og herretoilet 200.000 kr.-
2011 Handikapvenlig kørerampe 185.000 kr.-

Udover disse udgifter har der i årenes løb været de for husets daglige drift nødvendige reparationsudgifter. Hjallese Forsamlingshus har foruden en bestyrelse, fra første dag også været repræsenteret ved en vært eller et værtspar, som har sørget for at huset forblev præsentabelt og et rart sted at komme, både til festen, men også til møder, kurser og danseundervisning.